Gym Rule no 2 : Exercise not makes you Slim, Healthy diet is.

ถ้าคุณอยากผอมลง การออกกำลังกายอาจไม่ใช่คำตอบ!

A pound of fat is 3,500 calories, while Running a marathon burns 2,600 calories

แสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของการออกกำลังกายต่อการลด น้ำหนัก

เราไม่ได้พูดว่า การออกกำลังกายไม่สำคัญ หากแต่ว่าให้ลำดับความสำคัญระหว่าง การออกกำลังกาย กับ การควบคุมอาหาร

มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนในหลายการศึกษาว่า การควบคุมอาหารให้ผลชัดเจนว่าการออกกำลังกายมากนัก!

 

ถ้าคุณ คือ หนึ่งคนที่ต้องการลดน้ำหนัก ให้ตระหนักไว้เลยว่าการควบคุมอาหาร อย่างถูกวิธี คือสิ่งแรกที่คุณจะต้องให้ความสำคัญ!

 

คุณมีน้ำหนักส่วนเกินจากการ ทานที่มากเกินไป วิธีตรงๆง่าย คือเมื่อต้องการลด คือ ทานให้น้อยลง

คุณสามารถลดได้ 500 kcal ง่ายๆ จากการควบคุมอาหาร เมื่อเปรียบเทียบกับการที่คุณต้องวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง 1 ชั่วโมง เพื่อ  500 kcal เท่ากัน

เพราะฉะนั้นเราอาจสรุปได้ว่า หากคุณอยากลดน้ำหนัก

1. ควบคุมปริมาณและชนิดของอาหาร ที่คุณทาน โดยปกติ เฉลี่ยแล้วคนเราต้องการพลังงานวันละ 2000 kcal < แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ้นอยุ่กับ เพศ อายุ และปัจจัยอีกหลายประการ การใช้พลังงานในแต่ละวัน มีวิธีคำนวนพื้นฐานคือ 

BMR + daily activity = Daily Calories Burned 

พลังงานพื้นฐานที่คุณใช้ + พลังงานจากกิจกรรมทั้งวัน = พลังงานที่คุณใช้ไปในแต่ละวัน

 

Basal Metabolic Rate (BMR) คือ อัตราการความต้องการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวัน หรือจำนวนแคลอรี่ขั้นต่ำที่ต้องการใช้ในชีวิตแต่ละวัน

 

กินให้ตำ่กว่าที่คุณใช้ไป เพื่อให้ใช้พลังงานสำรองของเก่า <Fat> ที่สะสมอยู่ คุณก้อจะผอมลงเอง :)

 

ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณจะต้องควบคุมอาหารอย่างถูกวิธี เพราะสุขภาพสำคัญที่สุด+++++++++

 

2. ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และขนาดของกล้ามเนื้อ ซึ่งจะส่งผลต่อการเผาผลาญ <calories burned> , อัตราการเผาเผลาญ < metabolism >

การออกกำลังกายจะเร่งให้เร็วขึ้น และทำให้ผลการออกกำลังที่คุณได้รับอยู่กับคุณในระยะยาว

อีกทั้งยังช่วยอย่างมากในตอนที่ผลการลดน้ำหนัก จากอาหารของคุณ เริ่มช้าลง

 

ท้ายที่สุด คือ สูตรลับ ที่เราอยากให้คุณนึกถึง คือ 

60 : 40

60 % เน้นที่การควบคุมอาหาร

40% เน้นที่การออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในระยะยาว คือที่มาของสุขภาพดีนะค้าบบบบ   :)

kornpol meeComment