Gym Rule No. 71 : "ตะคริว ใครๆก็ไม่อยากเป็น"

Screen Shot 2558-11-07 at 5.27.25 PM.png

"ตะคริว ใครๆก็ไม่อยากเป็น"


ตะคริว คือ การที่มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงเป็นเวลานาน โดยทั่วไปตะคริวมักเกิดไม่เกินสองนาที แต่อาจมีบางรายเกิดนานได้ถึงห้านาทีหรือนานกว่านั้น ตะคริวถึงแม้จะไม่ส่งผลเสียถึงแก่ชีวิต แต่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถ้าเกิดระหว่างว่ายน้ำ หรือขับรถ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
สาเหตุของการเกิดตะคริว
สาเหตุการเกิดตะคริว เกิดจากการที่เอ็นและกล้ามเนื้อไม่ได้มีการยืดตัวบ่อยๆ ทำให้มีการหดรั้ง เกร็งได้ง่ายเมื่อมีการใช้กล้ามเนื้อนั้นๆมากเกินไป นอกจากนั้นยังอาจเกิดจากเซลล์ประสาทและเส้นประสาทที่ควบคุมการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อทำงานผิดปกติไป และอาจเกิดจากการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ดีพอซึ่งมักพบในคนที่ไม่แข็งแรง หรือคนที่ขาดการออกกำลังกาย หรือคนที่ออกกำลังกายหนักเกินไป(over training)ร่างกายขาดนำ้และเกลือแร่ สูญเสียเหงื่อมากเกินไป และคนที่มีโรคที่ทำให้หลอดเลือดตีบ เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น
การป้องกัน
1. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ(อย่างน้อย 3วัน/สัปดาห์) เพราะตะคริวมักเกิดในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือคนที่ขาดการออกกำลังกายที่ดีพอ 
2. การฝึกการยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆ อาจลดโอกาสการเกิดตะคริวได้ เช่น ที่น่องอาจทำได้โดยการกระดกเท้าขึ้นลง หรือเอามือแตะปลายเท้าขณะเหยียดเข่า ปั่นจักรยานอยู่กับที่ หรือยืนบนส้นเท้าห่างผนัง 1 ฟุตแล้วเอามือทาบผนังและค่อยๆ เหยียดแขนออกเพื่อยืดกล้ามเนื้อประมาณ 30 วินาทีแล้วทำใหม่ เป็นต้น 
3. ถ้าออกกำลังกายหนักควรดื่มน้ำและเกลือแร่ทดแทนให้เพียงพอ 
4. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ 
5. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
6. ผู้สูงอายุควรค่อยๆ ขยับแขนขาช้า ๆ และหลีกเลี่ยงอากาศเย็นมากๆ 
7. สวมรองเท้าที่พอเหมาะและอาจใส่ถุงเท้าตอนนอนเพื่อป้องกันการเกร็งของเท้า 
8. ในรายที่เป็นบ่อยๆ ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแก้ไข 
ดังนั้น เมื่อเรารู้แล้วว่าพื้นฐานการเกิดตะคริว มันเกิดจากอะไร แล้วต้องป้องกันอย่างไร เราควรหันมาใส่ใจกับการออกกำลังกายให้ถูกวิธีให้เยอะขึ้นนะครับ เพราะนอกจากจะไม่เป็นตะคริวอีก ออกกำลังกายยังทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับผม สุขภาพดีก็ไม่เสี่ยงต่อโรคต่างๆนะครับ
                  Pt'ju