Gym Rule No. 79 : "อายุเยอะแล้วไง"

Screen Shot 2558-12-17 at 7.43.36 PM.png

"อายุเยอะแล้วไง"

 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เข้าใจว่าเมื่ออายุมากขึ้นควรจะพักผ่อนให้มาก ไม่ควรจะเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกาย การที่ร่างกายเคลื่อนไหวน้อยลงเป็นธรรมชาติของผู้สูงอายุ แต่ความจริงการออกกำลังกายนั้นมีความสำคัญมากกับผู้สูงอายุ
สำหรับผู้สูงอายุจะมีปัญหาว่ามีโรคประจำตัวและไม่รู้ว่าจะออกกำลังกายอย่างไร
 บทความของผมจะบรรยายถึงวิธีการออกกำลังกายง่ายๆสำหรับผู้สูงอายุนะครับ ^^

ในแต่ละครั้งของการออกกำลังกายของผู้สูงอายุควรใช้เวลาอยู่ที่ 20-30 นาที เป็นการออกกำลังกายเพื่อเน้นเสริมสร้างการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย

- เพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อ ทำได้โดยการเคลื่อนไหวข้อต่างๆให้ได้สุดพิสัยการเคลื่อนไหว

-เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายแบบนี้คือการออกกำลังก่ยแบบมีแรงต้าน เน้นพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่จะช่วยเคลื่อนไหว เช่น กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้อหลัง

-เพิ่มสมรรถภาพของหัวใจและปอด หรือที่เรียกว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิค เป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆอย่างต่อเนื่องให้หัวใจทำงานถึงระดับหนึ่งที่เรียกว่า Target Heart Rate (TGR) ซึ่งในผู้สูงอายุ TRG จะต่ำกว่าในคนหนุ่มสาวโดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60-70 (Max HR) และคงที่อยู่ประมาณ 15 นาที และควรทำให้ได้ 3 ครั้ง/สัปดาห์ หรือวันเว้นวันโดยประมาณ

ดังนั้น สำหรับผู้สูงอายุที่ยังกลัวการออกกำลังกายอยู่ ผมแนะนำให้ท่านได้ลองเล่นก่อนนะครับ แล้วท่านจะติดใจ ^^

PT. Fang

DSC06640.jpg