Gym Rule No. 19 : How To Squat

ทำไมเวลาฝึกท่า squat ห้ามเข่าเลยปลายเท้า


     ท่าพูดถึงท่าฝึก squat ในอดีตอาจมีหลายต่อหลายท่านที่ไม่ค่อยอยากฝึกท่า squat นี้เพราะกลัวการบาดเจ็บที่หัวเข่า หนำซำ้เมื่อผู้ฝึกที่ฝึกท่า squat ไม่ถูกต้องแล้วเกิดการบาดเจ็บ ไปพบแพทย์ แพทย์ส่วนใหญ่จะห้ามฝึกท่านี้ต่อเด็จขาด เพราะท่าฝึกท่านี้ฝึกแล้วไม่ปลอดภัย.แต่ท่าแพทย์คนนั้นรู้หลักการฝึกท่า squat อย่างถูกต้อง หรือออกกำลังกายเป็นประจำมาก่อน เค้าจะรู้ว่า ท่าฝึก squat นั้นมีประโยชน์มากมายขนาดไหนแล้วคุณจะไม่เสียโอกาสในการฝึกท่า squat เด็จขาด
     จากงานวิจัยนะครับ การที่เราฝึกท่า squat อย่างถูกต้อง นั้นจะช่วยให้เรามีสร้ามเนื้อที่ต้นขาแข็งแรงขึ้นแล้ว ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่หัวเข่าอีกด้วย นอกจากน้ันท่า squat ยังช่วยให้เรามีการเคลื่อนที่ที่ดีขึ้น เร็วขึ้น คล่องตัวมากขึ้น ยืดหยุ่นมากขึ้น และยังช่วยสร้ามความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อลำตัวให้ดีขึ้นอีกด้วย แถวในส่วนของเรื่องฮอร์โมน การฝึกท่า squat ยังช่วยกระตุ้นฮอร์โมนการสร้างกล้ามเนื้อให้อีกด้วย ไม่ว่าเราจะสร้างกล้ามเนื้อมัดไหนๆ เราต้องอาศัยการหลั่งของฮอร์โมนต่างๆ และการฝึกท่า squat นั้น ก็เป็นท่าฝึกต้นๆที่จะช่วยให้ร่างกายของเราหลั่งฮอร์โมนนี้ได้ดีเป็นอันดับต้นๆด้วยครับ
    

     ท่าฝึก squat ที่ถูกต้องสำหรับผู้ฝึกใหม่ที่ยัง control กล้ามเนื้อไม่ได้

สำหรับผู้ฝึกใหม่ที่ยัง control กล้ามเนื้อยังไม่ได้ ผมแนะนำให้นำ.   อุปกรณ์ง่ายๆคือเก้าอี้ มาช่วยในการ control กล้ามเนื้อครับ อันดับแรก ให้ผู้ฝึกยืนตัวตรง แยกเท้าออกให้ระยะห่างของเท้าอยูประมาณ ช่วงหัวไหล่ ปลายเท้าชี้ตรงไปข้างหน้าครับ

 

ย่อตัวลง จังหวะย่อตัวลงให้หายใจเข้าด้วยนะครับ เมื่อเราย่อตัวลงนั่ง ให้ลงนั่งปกติเลยครับ โดยที่หัวเข่าไปทางเดียวกับปลายเท้าครับ จังหวะนั่งลงให้ยืดแขนไปด้านหน้าด้วยนะครับ เพื่อช่วยเรื่องของการ ทรงตัวครับ ยกตัวขึ้นกลับไปที่แรก จังหวะยกตัวขึ้นให้หายใจออกด้วยนะครับ


**เมื่อเราฝึกบ่อยขึ้น จนเราสามารถเริ่ม control กล้ามเนื้อได้ดีแล้ว ผมแนะนำให้ดูรูปที่ 2 จังหวะที่ย่อตัวลง ให้ให้ลงให้ได้เยอะที่สุดโดยที่ก้นเราไม่สัมผัสเก้าอี้ 

 

 ท่า squat ที่ถูกต้อง เมื่อ control กล้ามเนื้อได้ดีแล้ว 

ยืนตัวตรง แยกเท้าออกจากกัน ให้มีระยะห่างระหว่างเท้า ให้อยู่ประมาณช่วงหัวไหล่ ปลายเท้าทั้ง 2 ข้างชี้ตรงไปด้านหน้า

 ย่อตัวลง จังหวะที่ย่อตัวลงให้หายใจเข้า โดยในการย่อตัวลงนั้น ต้องให้หัวเข่าไปทางเดียวกับปลายเท้า ยืดสะโพกไปด้านหลัง จังหวะที่ย่อตัวลง ให้หัวเข่างอประมาณ 90 องศา แล้วให้ยกแขนทั้งสองข้าง ขึ้น ไปด้านหน้า เพื่อให้เราทรงตัวได้ดีขึ้นออกแรงยกตัวขึ้น กลับสู่ท่าเริ่ม จังหวะยกตัวขึ้น ให้หายใจออกด้วยครับ

 ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าท่าฝึก squat นั้นมีประโยชน์ ต่อ ร่างกายเราเพียงได้ ก็อย่าลืม เอาโปรแกรมการฝึกท่า squat นี้ เข้าไปอยู่ในตารางการฝึกของเราด้วยนะครับ

 

Author 

PT JU