Gym Rule No. 26 : 6 วิธีกิน คาร์บ ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

6 วิธีกิน คาร์บ ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด


สำหรับ คนที่ต้องการออกกำลังกายที่เน้นเพิ่มนำ้หนักตัวหรือสร้างกล้าเนื้อ ส่วนใหญ่แล้วเค้าจะเน้น ไปทางโปรตีน เพราะคิดว่ามันจะทำให้ กล้ามเนื้อโตไว มันก็ใช่ครับ แต่ ถ้าไม่กินคาร์บหรือไม่สนใจคาร์บกล้ามเนื้อของคุณก็ไม่ได้รับสารอาหารเพื่อเติบโตอย่างสมบรูณ์ ดังนั้นจึงเน้นควบคู่ กันไป น่ะครับ 


6 วิธีการกินคาร์บที่ควรรู้ 


 1. กินคาร์บ+กินโปรตีน = กล้ามเนื้อที่มากขึ้น 
เหมาะสำหรับคนที่ต้องการ เพิ่มนำ้หนักตัว หรือ สร้างกล้ามเนื้อ ควรกินคาร์บอย่างน้อย 4-5 กรัมต่อนำ้กนักตัวหนึ่งกิโลกรัม และให้กินโปรตีน 2-3 กรัม ต่อนำ้หนักตัว 1 kg เพื่อความสมดุลของคาร์บและโปรตีน น่ะครับ 


2. กินคาร์บ+โซเดี้ยมหลังฝึกเสร็จ = โต 
เพราะการกินโซเดี้ยมจะทำให้ร่างกายดูดซึมและเก็บนำ้ได้ดีนั่นเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูร่างกาย ให้กินโซเดี้ยม ประมาณ 500 มิลลิกรัม หลังจากฝึกเส็รจแล้ว 


3. มื้ออาหารหลังฝึกเสร็จ 
เมื่อฝึกเสร็จ ร่างกายต้องการสารอาหารอย่างมากเพื่อมาซ่อมแซม ส่วนที่เสียไป หลังฝึกเสร็จ ควรที่จะกินคาร์บแบบย่อยเร็ว เช่น ขนมปังขาวกับแยมหรือ เนยถั่ว หรือ นำ้ผักก็ได้แต่เป็นมื้อเล็กๆ และต่อมาสัก 2 ชั่วโมง ก็ให้ กินคาร์บ อีกหนึ่ง มื้อ แค่นี้ ก็จะช่วยการหยุดการทำลายกล้ามเนื้อแล้วครับ 


4. ผสมคาร์บ 
คาร์บมีอยู่ 2 ชนิดคือแบบย่อยเร็ว เช่น ข้าวขาว ขนมปังขาว
กับแบบ ย่อยช้า เช่น ข้าวกล้อง ขนมปังโฮวีท ให้กินผสม คาร์บ เหล่านี้และกินในมื้อหลังฝึกเสร็จ มันจะช่วยเพิ่มอินซูลินได้ดี 


5. คาร์บขึ้น คาร์บลง 
การทำคาร์บขึ้น คาร์บลง คือการตัดคาร์บสัก 2 วัน และทำการเพิ่มคาร์บ เข้าไปหลังจาก การตัดคาร์บ สองวัน ตัวอย่าง ถ้าคุณมีนำ้หนัก200ปอนด์ ตามปกติของนักเพาะกายจะทานคาร์บ ประมาณ 500 กรัม ต่อวัน และให้ตัดมันออก 100กรัมต่อวัน 
(การแบ่งจาการคำนวน นำ้หนักหาร 2 = คาร์บที่ต้องตัดออก )
คุณจะต้องทานคาร์บ 400 กรัม ต่อ วันจากการไดเอตของคุณ 
และอย่าลืมคูณ 1.5 ในวันที่ต้องโหลดคาร์บ เช่น (400คูณ1.5=600 )
การคำนวณคาร์บต่อวันของคุณในวันที่โหลด เอามันมารวมกับคาร์บประจำวันของคุณ
เช่น 600+500 กรัม ผลรวมของมันก็คือคาร์บที่ต้องการในการทำให้กล้ามเนื้อของคุณดูตึงและหนาแน่น (1100กรัม) 


6. กินไขมันดีบ้าง 
ไม่ว่าคุณจะคุมอาหารอยู่ก็ควรกินไขมันบ้าง แต่ต้องเป็นไขมันดี เช่น นำ้มันปลา หรือ ไขมันไม่อิ่มตัวทุกอย่าง เพราะไขมันเหล่านี้ จะช่วยเก็บคาร์บเก็บไกลโคเจน เพื่อเป็นพลังในขณะที่คุณออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ อยู่นั้นเอง 

Authur

IMG_9988.JPG