Gym Rule 47 : ระบบการหายใจกับการออกกำลังกาย

Screen Shot 2558-08-22 at 9.48.32 PM.png

ระบบการหายใจกับการออกกำลังกาย 


        หน้าที่หลักของระบบหายใจก็เพื่อที่จะรับออกซิเจนเข้าไปในร่างกาย  เพื่อให้ขบวนการเมตะบอลิซึ่มต่าง ๆ ทำงานได้ตามปกติ และนำของเสีย ที่เกิดจากขบวนการเมตะบอลิซึ่มคือ คาร์บอนไดออกไซด์  ออกมาเพื่อระบายทิ้ง  การหายใจ  แบ่งออกได้เป็น  2  ระบบ คือ
   
การหายใจภายนอก  (External  respiration)  เกิดขึ้นได้  2  ขั้นตอน คือ
การแลกเปลี่ยนก๊าซ  ระหว่างถุงลมในปอดกับอากาศภายนอก
การแลกเปลี่ยนก๊าซ  ระหว่างถุงลมในปอด (alveolar)  กับเลือดซึ่งอยู่
ในเส้นเลือดฝอยรอบ ๆ ถุงลมในปอด

การหายใจภายใน  (Internal  respiration)  เป็นการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างเลือดกับเซล
        
  เมื่อเริ่มต้นออกกำลังกาย จะมีการเพิ่มการหายใจอย่างปานกลางโดยทันที ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการเคลื่อนไหวกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และอีก 2 – 3 นาทีต่อมา ถ้ายังออกกำลังกายต่อไป การหายใจจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และค่อย ๆ คงที่ไม่เพิ่มต่อไปอีก ช่วงนี้อาจจะเป็นผลจากการกระตุ้นของสารเคมีบางอย่างซึ่งยังไม่ทราบกลไกชัดเจน กล้ามเนื้อที่ทำงานจะผลิตของเสียออกมาคือคาร์บอนไดออกไซด์และกรดแลกติก (lactic acid) และต้องการออกซิเจนมากขึ้น ในขณะนั้นความดันของคาร์บอนไดออกไซด์และความดันของออกซิเจนจะยังคงปกติ นอกจากจะออกกำลังกายหนักจริง ๆ การที่เลือดมีฤทธิ์เป็นกรดมิได้เป็นผลจากการหายใจ เมื่อหยุดการออกกำลังกาย การหายใจจะลดลงทันทีเช่นกัน และลดลงมากกว่าตอนขึ้นเสียอีก ต่อจากนั้นจะค่อย ๆ กลับคืนสู่สภาพปกติ แต่ช้ากว่าตอนขึ้นการ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีคุณค่าต่อระบบหายใจดังนี้ 
            1. ทำให้ขนาดของทรวงอกเพิ่มขึ้น 
            2. กล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ช่วยในการหายใจมีความแข็งแรงมากขึ้น 
            3. อัตราการหายใจในขณะพักช้าลง เพราะคุณภาพของการหายใจเพิ่มขึ้น 
            4. ความจุปอดเพิ่มขึ้น เนื้อที่ของถุงลมมากขึ้น 
            5. ความสามารถในการแลกเปลี่ยนก๊าซดีขึ้น ร่างกายสามารถจับออกซิเจนได้มากขึ้น
         

วัตถุประสงค์ของการบริหารการหายใจ
(Breathing exercise) ให้ถูกวิธีนั้นก็เพื่อจะช่วยให้บุคคลทั่วไปได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

       1. รู้จักวิธีการหายใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ปอดขยายตัวและหดตัวได้ดี และมีจังหวะการหายใจที่ สม่ำเสมอโดยใช้แรงน้อยที่สุด
       2. คุ้นเคยกับการออกกำลังกายและฝึกทำจนเป็นกิจวัตรในขณะปกติ ซึ่งเมื่อเกิดเป็นโรคขึ้นก็จะ สามารถช่วยให้อาการของโรคที่เป็นอยู่มีความรุนแรงน้อยลงและหายเร็วขึ้น โดยช่วยให้สามารถไอ และขับเสมหะออกมาได้ดีขึ้น ช่วยบรรเทาอาการหอบเหนื่อยลงได้
       3. มีลักษณะท่าทางที่ดี (Good posture)
ซึ่งจำง่ายๆก๊คือ

    วิธีหายใจ  เข้า - ออก  ขณะยกน้ำหนัก & ทำกายบริหาร
           จังหวะที่ ผ่อนแรง " หายใจเข้า "
                            และ
            จังหวะที่ ออกแรง " หายใจออก "
 ถ้ายังงงหรือยังไม่แน่ใจลองดูตัวอย่างในนี้ได้ครับ  http://www.tuvayanon.net/7breath2f.html

DSC_8297.JPG