Gym rule no.55 : Cardio ได้มั้ย? ช่วงเพิ่มน้ำหนัก

Screen Shot 2558-09-21 at 4.34.11 PM.png

"Cardio ได้มั้ย? ช่วงเพิ่มน้ำหนัก"

การพยายามเพิ่มน้ำหนัก และ กล้ามเนื้อนั้น ต้องอาศัยการฝึกที่หนัก และ การจัดโปรแกรมอาหารให้พลังงานที่รับนั้นมากกว่าพลังงานที่ใช้ไป เพื่อให้ภาวะร่างกายเป็นแบบ เสริมสร้าง (Anabolic) และ เราแทบจะไม่ได้ยินเรื่องของการเบิร์น หรือ การคาร์ดิโอเลย จนทำให้ขาดความเข้าใจว่า จริงๆแล้วการเพิ่มน้ำหนักและการพยายามเพิ่มกล้ามเนื้อนั้นจำเป็นต้องคาร์ดิ โอหรือไม่?

ในปัจจุบันเมื่อ หลักการฝึกและองค์ความรู้ต่างๆเริ่มแพร่หลายมากขึ้น ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการคาร์ดิโอที่ส่งผลต่อการลดไขมันของผู้ ฝึก แต่ยังคงเป็นคำถามที่คลุมเคลือในเรื่องของการฝึกเพื่อเพิ่มน้ำหนักและสร้าง กล้ามเนื้ออยู่ จนเกิดการแตกองค์ความรู้ออกเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายที่สนับสนุนการคาร์ดิโอในระหว่างเพิ่มน้ำหนัก และ ฝ่ายที่คัดค้านการคาร์ดิโอในระหว่างเพิ่มน้ำหนักซึ่งก็มีเหตุผลต่างๆกันไป

เมื่อพิจารณา ประโยชน์ของการคาร์ดิโอที่ส่งผลต่อการฝึกเพื่อเพิ่มน้ำหนักและสร้างกล้าม เนื้อพบว่าส่งผลดีในหลายๆด้านหากนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธีดังนี้

ประโยชน์ของการคาร์ดิโอต่อการฝึก

 ส่งผลให้ในระหว่างการฝึกที่ระบบร่างกาย โดยเฉพาะหัวใจและปอดนั้นต้องรับภาระอย่างหนักในการแลกเปลี่ยนและชดเชย ออกซิเจนเพื่อคืนสภาพให้กับร่างกายก่อนการยกในเซตต่อๆไป ภาวะของหัวใจและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ดีทำให้ย่นระยะเวลาในการฟื้นตัวลง และ ทำให้ผู้ฝึกมีอาการเหนื่อยล้าในระหว่างเซตน้อยลง ทำให้โดยรวมสามารถฝึกได้หนักขึ้น ในระหว่างการฝึกนี้เองมีจุดของการหมดแรงในสองส่วนคือ หมดแรงจากการยกน้ำหนักไม่ไหว ดังนั้นการฝึกคาร์ดิโอช่วยยืดระยะของการ “เหนื่อย” ทำให้ผู้ฝึกถึงจุดที่ฝึกจนหมดแรงจากกล้ามเนื้อได้ โดยที่อาการเหนื่อยก่อนหมดแรงไม่เป็นอุปสรรคนั่นเอง

ข้อเสียเสียและข้อควรระวังเกี่ยวกับการคาร์ดิโอในช่วงเพิ่มน้ำหนัก

1. ถึงจะชดเชยพลังงานไว้อย่างดีแล้ว การคาร์ดิโอมากเกินไป ถี่เกินไปนั้นก็สามารถส่งผลขัดขวางกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อได้เช่นกัน เนื่องจากระบบร่างกายที่เสี่ยงต่อการใช้เกิน 

2.  หากผู้ฝึกต้องการพลังงาน 2500แคลอรี่ในการเพิ่มน้ำหนัก สร้างกล้ามเนื้อ และ ผู้ฝึกได้ทำการคาร์ดิโอเพิ่มเข้าไปโดยไม่ได้เพิ่มปริมาณพลังงานจากอาหารชด เชยกับพลังงานที่ใช้ไปกับการคาร์ดิโอ ส่งผลให้ผู้ฝึกอาจประสบปัญหาในการเพิ่มน้ำหนักหรือสร้างกล้ามเนื้อเนื่องจาก พลังงานที่ได้รับไม่เพียงพอนั่นเอง


บทสรุป

สรุปก็คือที่ผู้ฝึกเพิ่มน้ำหนัก หรือ สร้างกล้ามเนื้อก็ตามผู้ฝึกก็ควรฝึกการคาร์ดิโอไว้ ด้วยประโยชน์ในด้านการพัฒนาระบบหัวใจ และ การเพิ่มสารอาหารให้กับร่างกาย พร้อมกับการช่วยพัฒนาโปรแกรมการฝึกเวทเทรนนิ่ง โดยผุ้ฝึกต้องจัดสรรพลังงานชดเชยจากอาหารเพื่อทดแทนพลังงานที่ใช้ไปในระ หว่างการคาร์ดิโอให้สมดุลกับพลังงานที่ต้องได้รับในการเพิ่มน้ำหนักและสร้าง กล้ามเนื้อด้วย โดยผู้ฝึกอาจเริ่มการฝึกคาร์ดิโอที่ 30นาที 2 – 3 ครั้ง./สัปดาห์ และ อาจเพิ่มได้ถึง 1ชม. 2 – 3ครั้ง./สัปดาห์ได้ในภายหลัง อย่างไรก็ดีให้ผู้ฝึกคำนึงถึงประโยชน์ในด้านการพัฒนาร่างกายมากกว่าในด้าน ของการเผาผลาญไขมันในช่วงนี้