Gym Rule No. 88 : การออกกำลังกายสำหรับคนเป็นโรคเบาหวาน

"การออกกำลังกายสำหรับคนเป็นโรคเบาหวาน"

    

ประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
1. ช่วยเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย
2. ช่วยลดความอ้วนได้
3. ช่วยทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
4. ช่วยปรับระดับไขมันในเลือดให้เหมาะสม
5. ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
     
     การประเมินสุขภาพก่อนการออกกำลังกาย

ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อจะได้ให้แพทย์ประเมินระดับและข้อจำกัดในการออกกำลังกายและเพื่อแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวาน

     รูปแบบการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายที่เหมาะสม คือ การออกกำลังกายแบบแอโรบิค เช่น การเดิน การวิ่งเหยาะ ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ กิจกรรมเข้าจังหวะ
     
     การเลือกชนิดการออกกำลังกาย
ควรขึ้นอยู่กับ อายุ ความรุนแรงของโรคเบาหวาน ความฟิตของร่างกาย เครื่องออกกำลังกายหรือโปรแกรมในการจัดให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเล่น

        ขั้นตอนการออกกำลังกาย

1. ระยะอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมกล้ามเนื้อ
- ใช้เวลา 5 นาที
- ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และกายบริหารเบา ๆ

2. ระยะออกกำลังกาย
- ใช้เวลา 20-60 นาที
- ระดับความหนัก เป้าหมายคือ ชีพจรเต้นเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 60% ของอัตราชีพจรสูงสุด แต่ไม่เกิน 90%
- จับชีพจรที่ข้อมือดูเวลาจากนาฬิกา
- ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดชีพจรชนิดต่าง ๆ เช่น คลิปหนีบหูวัดชีพจร แถบรัดหน้าอกและนาฬิกาวัดชีพจร

      ข้อควรระวังในการออกกำลังกายและการป้องกัน
1. การออกกำลังกายหนักเกินไป
- สภาวะเลือดมีฤทธิ์เป็นกรด
- ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

2. ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจากการออกกำลังกาย
อาการใจสั่น ตาลาย เหงื่อออก ตัวเย็น อาจถึงขั้นหมดสติได้ในขณะออกกำลังกาย ถ้ารู้สึกผิดปกติ เช่น เวียนศรีษะ หน้ามืด จุกแน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก รู้สึกเหนื่อยผิดปกติ ให้หยุดพักทันที ตรวจหาน้ำตาลและของหวาน ๆ กิน

การป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
- ปฏิบัติตัวให้สม่ำเสมอ
- หมั่นตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อนำมาปรับเปลี่ยน
- เพิ่มอาหารว่างก่อนออกกำลังกาย
- ฉีดอินสุลินที่หน้าท้องแทนที่แขน
- หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายขณะที่อินสุลินออกฤทธิ์สูงสุด
- ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ
- เพิ่มอาหารว่างถ้าออกกำลังกายนาน
- เฝ้าระวังอาการและอาการแสดงของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
- ขณะออกกำลังกายควรมีผู้อื่นอยู่ด้วย

3. ปัญหาเกี่ยวกับเท้า
มีการเสื่อมของหลอดเลือดและเส้นประสาท ทำให้เท้าชาไม่รู้สึกเป็นแผลง่ายติดเชื้อง่าย หายช้า 

 4. การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ, เอ็น และกระดูก
ควรเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมเริ่มจากระดับเบาๆก่อน แล้วจึงค่อยๆเพิ่มระดับความหนักขึ้นช้าๆมีการอุ่นเครื่องและการผ่อนหยุดเสมอ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักเกินไปหรือมากเกินไป

5. โรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน
ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเพื่อให้ได้โปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตน

PT. JAME