Gym Rule No. 90 : การออกกำลังกายกับโรคหัวใจ 💖

"การออกกำลังกายกับโรคหัวใจ 💖"

 

ผู้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าผู้ที่เป็นโรคหัวใจไม่ควรออกกำลังกาย ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดถนัด เป็นการดีซะอีกที่ผู้ป่วยได้ออกกำลังกายเป็นช่วยในการบริหารหัวใจ แต่ทั้งนี้ก่อนการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจควรมีการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยแพทย์จะพิจารณาอาการของผู้ป่วยว่าควรออกกำลังกายได้อยู่ในระดับใด บทความนี้ผมจะพูดถึงวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคหัวใจให้ได้อ่านกันนะคับ
1.การเริ่มต้นออกกำลังกายควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ก่อน เพื่อประเมินสภาพของร่างกาย โรคแทรกซ้อน การเฝ้าติดตามการเต้นของหัวใจ การให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้อาการ สัญญาณเตือนภัย การกำหนดความแรงของการออกกำลังกาย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจจะทำการทดสอบทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกาย เพื่อหาความเหมาะสมให้
2.ประเภทของการออกกำลังกายที่เหมาะสม คือ การออกกำลังกายแบบแอโรบิค เช่น การเดิน การวิ่ง การว่ายน้ำ การขี่จักรยานอยู่กับที่
3.งดออกกำลังกายถ้ามีอาการไข้ ท้องเสีย พักผ่อนไม่เพียงพอ
4.ระยะเวลาในการออกกำลังกายประมาณ 20-30 นาทีต่อครั้ง และควรปฏิบัติต่อเนื่องสัปดาห์ละ 3 – 5 วัน เป็นเวลาเดียวกันทุกวัน
5.ไม่ออกกำลังกายหลังอิ่มอาหารทันที ควรรออย่างน้อย 1.30 - 2 ชั่วโมง
6.ควรออกกำลังกายในสถานที่ที่ไม่แออัดอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป
7.อย่าให้ร่างกายขาดน้ำ ควรดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อชดเชยการเสียน้ำทั้งก่อน ระหว่าง และหลังกายออกกำลังกาย
8.อย่ากลั้นหายใจขณะออกกำลังกาย ให้หายใจปกติ การหายใจไม่ควรติดขัด และควรจะพูดคุยได้ไม่เหนื่อยหอบ
9.ต้องอุ่นเครื่อง (Warm-Up) และเบาเครื่อง (Cool – Down) ก่อนหยุดการออกกำลังกายเสมอ
10.สวมเสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้และรองเท้าที่สวมใส่สบาย

ทั้งนี้การออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายคอยให้คำปรึกษาและควบคุมการออกกำลังกายเพื่อความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการออกกำลังกายนะคับ ^^

Pt. Fang