Gym Rule No.149 : เพิ่มความสูงได้ ถ้าทำอย่างถูกวิธี

"เพิ่มความสูงได้ ถ้าทำถูกวิธี"

 ทุกๆ คนก็อยากจะสูงดูดีกันทุกคนใช่ไหมครับ วันนี้ผมจึงได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มความสูงมาให้ได้รู้กันครับ เพราะว่ายิ่งเราสูงเราก็จะมีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจใน สามารถทำงานในแบบที่ชอบได้ แต่งตัวแบบไหนก็ดูดี ไปดูกันดีกว่าว่าควรทำอย่างไรกันดี
ความสูงของเรามาจากไหน

ความสูงของเรานั้นมาจากพันธุกรรมของพ่อแม่เรา รวมถึงมรดกทางพันธุกรรมที่สืบทอดมาจากปู่ย่า ตายายด้วยนอกจากนั้น ยังประกอบด้วย

1. โกรท ฮอร์โมน คือ ฮอร์โมนที่หลั่งเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายซึ่งเจ้าสิ่งนี้จะหลั่งออกมาตอนที่เราหลับเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต
2. ไทรอยด์ คือ ฮอร์โมนที่กระตุ้นการพัฒนาการของกระดูกให้มีความยืดยาว สมส่วน
3. ฮอร์โมนเพศ (ทั้งชายและหญิง) เจ้าสิ่งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้โกรทฮอร์โมนทำงานอีกที ดังนั้นเราจะสังเกตได้ว่าช่วงวัยรุ่นร่างกายจะเจริญเติบโตเร็วซึ่งก็มาจากเจ้าตัวนี้นั่นเอง
ปัจจัยอะไรที่ทำให้เราสูงได้

กรรมพันธุ์: นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่ากรรมพันธุ์มีผลประมาณ 60-80% ถ้าพ่อแม่สูงทั้งคู่ลูกก็มักจะสูงเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าพ่อแม่ไม่สูงทั้งคู่ลูกจะไม่ค่อยสูงเช่นกัน ส่วนถ้าพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูง ลูกก็มักจะมีความสูงในระดับกลางๆ โดยพันธุกรรมฝ่ายแม่จะมีผลต่อความสูงมากกว่าฝ่ายพ่อ แต่ในบางกรณีที่พ่อแม่ไม่ได้เตี้ยเพราะกรรมพันธุ์ เช่น สารอาหารไม่เพียงพอหรือทำงานหนักพักผ่อนน้อยในวัยเด็ก ลูกที่โตมาก็สามารถจะสูงกว่าพ่อแม่ได้หากได้รับสารอาหารและการเลี้ยงดูที่ดี

ปัจจัยภายในร่างกาย: มีหลายปัจจัยในร่างกายที่ส่งผลต่อความสูง แต่ตัวแปร 3 ตัวนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องเข้าใจ

- โกรทฮอร์โมน (Human Growth Hormone – HGH): ช่วยในการเจริญเติบโตซึ่งสำคัญที่สุดในการเพิ่มความสูง
- ไทรอยด์ (Thyroid Gland)โดยเฉพาะฮอร์โมนไทรอกซิน (Thyroxin) ทำหน้าที่กระตุ้นให้กระดูกมีพัฒนาการที่ดี ถ้าขาดฮอร์โมนนี้อาจทำให้มีรูปร่างเตี้ยและไม่สมส่วนได้
- ฮอร์โมนเพศ เอสโตรเจน Estrogen (ฮอร์โมนเพศหญิง) และเทสโทสเตอโรน Testosterone (ฮอร์โมนเพศชาย) มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตได้เช่นกัน โดยเฉพาะช่วงที่เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาว เพราะไปกระตุ้นการหลั่งของโกรทฮอร์โมนให้เพิ่มมากขึ้น และกระตุ้นให้กระดูกยืดยาว จึงเป็นสาเหตุว่าคนเรามักโตเร็วช่วงวัยรุ่น

 โภชนาการ: ทั้งในช่วงที่เด็กยังอยู่ในท้องและวัยเติบโต หากได้อาหารที่ดีและครบถ้วน 5 หมู่ (ไม่ใช่เพียงแค่โปรตีนแต่ต้องครบถ้วน) ก็จะเพิ่มความสูงได้มาก ดังนั้นจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นและเกาหลีรุ่นใหม่มีส่วนสูงเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมากจากการที่ประเทศให้ความสำคัญกับโภชนาการแม้ว่าคนรุ่นก่อนจะตัวเตี้ยมากก็ตาม
การออกกำลังกาย: แม้ว่าจะมีกรรมพันธุ์และโภชนาการที่ดี แต่หากขาดการออกกำลังกายก็มีโอกาสที่จะเตี้ยเช่นกัน เพราะการออกกำลังกายจะช่วยกระตุ้นการหลังของโกรทฮอร์โมนให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบที่ทำให้มีการยืดของร่างกายวันละประมาณ 30 - 60 นาที เช่น ว่ายน้ำ กระโดดเชือก บาสเกตบอล วอลเลย์บอล หรือแบบห้อยโหนตัว เป็นต้น
การพักผ่อนและความเครียด: โดยในกลุ่มนักเรียนที่แข่งขันสูง ทำให้เด็กเครียดมากขึ้นซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการหลั่งฮอร์โมนในช่วงการเจริญเติบโต หรือส่งผลให้ฮอร์โมนไม่สมดุล ทำให้เด็กขาดการพัฒนาความสูงไปตามกรรมพันธุ์ที่กำหนดไว้ ดังนั้นจะสังเกตว่าเด็กเอเชียและเด็กที่เรียนหนังสือหนักมักตัวเตี้ยกว่าเด็กที่เรียนน้อยกว่า
บุคลิกภาพ: หลายๆคนแม้จะมีโครงสร้างร่างกายที่ยาวแต่กลับดูไม่สูงเพราะตัวไม่ตรงหรือกระดูกคดงอเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมาก ทั้งยังส่งผลกระทบต่อโรคภัยที่อาจตามมา ดังนั้นการปรับบุคลิกที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้ร่างกายแสดงความสูงออกมาได้อย่างเต็มที่

 การแต่งตัว: เช่นเดียวกับบุคลิกภาพ หากตกม้าตายตอนจบที่เสื้อผ้าซึ่งทำให้คุณดูอ้วนหรือเตี้ยล่ำก็คงเป็นเรื่องน่าเสียดาย ดังนั้นควรเลือกเสื้อผ้าแบบที่ทำให้คุณเฉิดฉายความสง่าออกมา
คนเราสูงช่วงไหนบ้าง?
ช่วงที่ 1: 0-2 ปี
ช่วงที่ 2: 2-11 ปี โดยจะสูงขึ้นเฉลี่ย 5 ซม.ต่อปี
ช่วงที่ 3: ช่วงการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยกินเวลาประมาณ 4-5 ปี
เพศหญิง จะมีการเติบโตที่เร็ว เมื่ออายุ 11.5 ปี และน้อยลงเมื่ออายุ 16 ปี โดยจะสูงขึ้นเฉลี่ย 8 ซม.ต่อปีในช่วงดังกล่าว
เพศชาย จะเริ่มที่อายุ 13.5 ปี และหยุดโตเมื่ออายุ 20 ปี อัตราการเพิ่มความสูงอยู่ที่ 10-12 ซม.ต่อปีในช่วงดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการเพิ่มความสูงของร่างกาย
ช่วงที่ 4: 17-18 ปี เป็นช่วงที่มีการเติบโตเกือบเต็มที่แล้ว หรือประมาณ 95-98% ของความสูงของผู้ใหญ่เต็มตัว
วิธีเพิ่มส่วนสูง
1. ออกกำลังกายเพิ่มความสูง หรือการออกกำลังกายที่ทำให้มีการยืดของร่างกายวันละประมาณ 30-60 นาที ไม่ว่าจะเป็น กระโดดเชือก บาสเกตบอล ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล หรือการออกกำลังกายในลักษณะห้อยโหนตัว (การโหนบาร์) เป็นต้น ก็ต่างมีส่วนในการเพิ่มความสูงทั้งนั้น ซึ่งค่อนข้างจะได้ผลดีมากเพราะการออกกำลังกายจะช่วยไปกระตุ้นการหลั่งของโกรทฮอร์โมนให้เพิ่มมากขึ้น
2. วิธีเพิ่มความสูง ด้วยการกระโดดเชือกให้ได้วันละ 30 นาที อาจจะแบ่งทำเป็นครั้งละ 5 นาทีแล้วพัก แต่ต้องทำให้ครบหรือมากกว่า 30 นาที (ไม่นับรวมเวลาพัก)
3. เพิ่มความสูง ด้วยการกระโดดสูงบ่อย ๆ โดดให้สูงจากพื้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยอาจจะกระโดดอยู่กับที่ก็ได้ ซึ่งวิธีการโดดก็คือแบ่งเป็นเซทโดดครั้งละ 10 ที และทำมากกว่า 5 เซทขึ้นไป
4. การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และควรเน้นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ เพราะวิตามินหลาย ๆ ชนิดมีส่วนในการเจริญเติบ ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความสูงไปด้วย แต่ที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการเน้นรับประทานอาหารที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมควบคู่กันไปด้วย และขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
5.วิธีเพิ่มความสูงของร่างกาย ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และรับประทานให้ครบ 3 มื้อทุก ๆ วัน (เช้า กลางวัน เย็น)
6. เพิ่มส่วนสูงด้วยการดื่มนมให้ได้วันละ 2 แก้ว หลังอาหาร(เช้าและก่อนนอน) เพราะนมอุดมไปด้วยแคลเซียมซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและกระดูก
7. นอนหลับอย่างพอเพียงและเป็นเวลา ไม่ควรนอนดึกเพราะฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องความสูงอย่างโกรทฮอร์โมนจะหลั่งในช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้า และโกรทฮอร์โมนจะหลั่งออกมามากถ้าหากนอนหลับอย่างสนิท ในขณะที่การหลับ ๆ ตื่น ๆ จะทำให้โกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาน้อยมาก
8. งดการดื่มน้ำอัดลม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และงดการสูบบุหรี่ด้วยถ้าเป็นไปได้
9. ยืดส่วนสูงด้วยเครื่องยืดกระดูก อีกตัวช่วยหนึ่งที่คุณอาจจะต้องลงทุนนิดหน่อยแต่มันก็ค่อนข้างจะได้ผล ซึ่งการทำงานของเครื่องนี้ก็คือการเพิ่มความสูงด้วยการยืดกระดูกลำตัวและข้อต่อ ซึ่งทำให้เกิดพื้นที่หรือช่องว่างมากขึ้น เหมือนกับการเล่นกีฬาอย่างบาสเกตบอล วอลเลย์บอล
10. การฉีดยาเพิ่มความสูง เป็นการฉีดโกรทฮอร์โมนเพิ่มความสูง หรือฮอร์โมนจีเอช (Growth hormone : GH) อันนี้ต้องระวังกันสักนิด เพราะพ่อแม่บางคนเข้าใจผิด ทั้ง ๆ ที่ลูกก็มีส่วนสูงเป็นปกติตามเกณฑ์ดีทุกอย่าง แต่อยากเพิ่มส่วนสูงให้ลูกอีกเพราะอยากให้ลูกเป็นนายแบบ นางแบบ หรือดารา ต้องหยุดความคิดไว้ก่อน เพราะถ้าหากลูกของคุณไม่ได้ขาดฮอร์โมนชนิดนี้ แล้วการที่ฉีดเพิ่มเข้าไปจะกลับกลายเป็นผลเสียซะมากกว่า อย่างเช่น ทำให้มีน้ำตาลในเลือดสูง การฉีดไปนาน ๆ อาจทำให้เด็กป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคกระดูก โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ เป็นต้น
11. การรับประทานผลิตภัณฑ์โกรทฮอร์โมนเสริมอาหาร อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นผลมากน้อยเพียงใด แต่ไม่แนะนำเนื่องจากฮอร์โมนทุกชนิดอาจถูกย่อยสลายในกระเพาะ
12.โคลอสตรุ้มเพิ่มความสูง (Colostrum) หรือ น้ำนมเหลืองจากแม่วัว ที่หลั่งออกมาในช่วงวันแรกหลังการคลอด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความสูงได้โดยไม่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใด ซึ่งประกอบไปด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและความสูงอย่าง ธาตุแคลเซียม ธาตุแมกนีเซียม วิตามินดี ในปริมาณที่เหมาะสม
13. การผ่าตัดเพื่อเพิ่มความสูง เป็นการผ่าตัดยืดกระดูกที่บริเวณขา หน้าแข้ง แล้ววางยาสลบและใส่เครื่องยืดกระดูก แล้วยิงลวดตัดผ่านเข้าชั้นกระดูก เพื่อแยกกระดูกออกจากกัน และยึดลวดด้านบนและล่างเพื่อยึดเครื่องมือที่ใช้ยืดกระดูกที่ตัดออกจากกันวันละ 1 มิลลิเมตร ซึ่งตามทฤษฎีแล้วสามารถเพิ่มความสูงได้มากถึง 5 ซม. แต่ข้อเสียของวิธีนี้คือมีความเสี่ยงหลายประการ เช่น กระดูกที่ได้จากการเชื่อมต่ออาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิม ใช้ระยะเวลาในการรักษานานเป็นปี อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการผ่าตัด ภาวะที่กระดูกไม่ติดกัน กระดูกเบี้ยว ไม่ตรงเหมือนเดิม เสี่ยงเป็นอัมพาต และภาวะติดเชื้อซึ่งจะรักษายากมาก ถ้าติดเชื้อรุนแรงอาจจะต้องตัดขาได้เลย แถมมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นล้าน วิธีนี้จึงไม่ขอแนะนำ
14. เทคนิคเพิ่มส่วนสูง แบบเห็นผลทันที (หลอก ๆ นะ) ถ้าเป็นผู้หญิงก็คงจะใส่ส้นสูงกันซะส่วนมาก แล้วถ้าเป็นผู้ชายล่ะจะทำยังไง ? นั้นก็คือ… แผ่นรองส้นเพิ่มความสูง ที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ผสมกับโฟม มีความยืดหยุ่น สามารถสลับไปใส่กับรองเท้าคู่อื่น ๆก็ได้ และสามารถถอดออกมาซักได้ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความสูงได้ตั้งแต่ 3.5 – 10 ซม.เลยทีเดียว
15. วิธีการเพิ่มความสูงสำหรับทุกวัย (เลยวัยแล้วก็ทำได้) โดยจะช่วยเพิ่มความสูงได้ประมาณ 1 ซม. โดยต้องทำวันละ 1 นาที ซึ่งเป็นเทคนิคจากแพทย์โรคกระดูกญี่ปุ่น มีวิธีการง่าย ๆ ก็คือ ให้นั่งคุกเข่า แล้วโน้มตัวไปด้านหลังจนนอนราบ ส่วนแขนก็ยืดขึ้นด้านบนราบกับพื้น และค้างท่านี้ไว้ประมาณ 1 นาที ซึ่งจะช่วยให้กระดูกที่งอหรือคดตามกาลเวลาให้กลับมาอยู่ในแนวตรงเหมือนเดิม ผลที่ได้ก็คือจะได้ความสูงตามความจริงของเรากลับมานั่นเอง
16. วิธีเพิ่มความสูงด้วยตัวเอง ข้อสุดท้ายสำคัญมาก ๆ คือ “ความสม่ำเสมอ” และ “ความสม่ำเสมอ” ถ้าขาดข้อนี้ไปก็คงไม่ได้ผล
ถ้าอยากจะมีบุคลิกภาพที่ดี อยากมีเพิ่มความสูงก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับ เพราะความสูงไม่ได้นำมาแค่ความมั่นใจ แต่อาจจะช่วยในการสมัครงาน ทำให้ผู้ใหญ่มีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจในการเลือกให้เราทำในสิ่งต่างๆ ได้ง่ายกว่าคนตัวเล็กกว่านั่นเอง และในผู้ชายอาจจะเป็นการช่วยในการเลือกคู่ครองที่ดีได้อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
www.medthai.com , www.ohlor.com

ข้อมูลรูปภาพอ้างอิงจาก blogspacepages.com

PT' Keng

kornpol meeComment