Gym Rule No.151 : Trigger Point

"Trigger Point"

 Trigger Point หรือจุดกดเจ็บในกล้ามเนื้อที่เกิดการหดเกร็งจนเป็นก้อนเล็กๆ และไวต่อการกระตุ้น (Hyperirritability)

อาการสำคัญของจุด Trigger คือ เป็นจุดที่มีระดับการรู้สึกเจ็บปวด (pressure pain threshold) ต่ำกว่าปกติ อยู่ในกล้ามเนื้อที่ตึงแข็งเป็นลำ (taut band) สามารถกระตุ้นให้แสดงอาการปวด และอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติได้ด้วยแรงกด

กลไกการเกิดจุด trigger เชื่อว่าเริ่มจากการที่กล้ามเนื้อทำงานมากเกิน จนกล้ามเนื้อได้รับอันตราย ทำให้มีการฉีกขาดของ Sarcoplasmic reticulumและมี Ca2+ รั่วออกไป ซึ่งจะไปรวมกับ ATP ทำให้ actin จับกับ myocin จึงทำให้กล้ามเนื้อหดตัว แต่หดอยู่นาน เมื่อหดตัวนานขึ้นจะทำให้ขาดเลือด ซึ่งหมายถึงขาดพลังงานที่จะทำให้ Ca2+ กลับเข้า Sarcoplasmic reticulum ดังนั้นวงจรจึงเกิดซ้ำอีก เมื่อคลำบริเวณนั้นจะพบว่าใยกล้ามเนื้อแข็งตึงเป็นลำที่เรียกว่า taut band เมื่อเป็นนานขึ้นเนื้อเยื่อส่วนหนึ่งของ taut band ก็จะกลายเป็นจุด trigger ที่คลำได้คล้ายเม็ดสาคูขนาดเล็ก

  จุด trigger มีความไวต่อการกระตุ้นที่เรียกว่า hyperirritabilityโดยเนื้อเยื่อบริเวณจุด trigger มีต้นตอที่เกิดมาจากเนื้อเยื่อได้รับอันตราย ดังนั้นจึงมีการหลั่งสารต่างๆ ที่ทำให้ปลายประสาทที่รับความเจ็บปวดไวต่อการกระตุ้น จึงทำให้จุด trigger ไวต่อความเจ็บปวด

  จุด trigger มีความไวต่อการกระตุ้นที่เรียกว่า hyperirritabilityโดยเนื้อเยื่อบริเวณจุด trigger มีต้นตอที่เกิดมาจากเนื้อเยื่อได้รับอันตราย ดังนั้นจึงมีการหลั่งสารต่างๆ ที่ทำให้ปลายประสาทที่รับความเจ็บปวดไวต่อการกระตุ้น จึงทำให้จุด trigger ไวต่อความเจ็บปวด

การรักษา Trigger pointทำได้หลายวิธี คือ

* การบริหารร่างกาย
การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มระบบการไหลเวียนเลือดในบริเวณนั้น  การรักษาที่ง่ายและคงสภาพการรักษาอาการปวดได้นาน คือ การนวดคลึงไปจุดกดเจ็บจนรู้สึกดีขึ้น และออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อบริเวณนั้น ก็จะสามารถลดจุด trigger point และอาการปวดได้ ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ป้องกันการกลับมาปวดจากจุด trigger point ได้
* นวดคลึงกล้ามเนื้อเฉพาะที่ หรือการใช้อุปกรณ์บางอย่างที่ช่วยกดลงไปที่จุดกดเจ็บ
* ให้ความร้อนลึกโดยใช้ ultrasound
* ประคบอุ่นหรือประคบเย็น
* พ่นยาให้เกิดอาการชาเฉพาะที่
* ฉีดยาชาเข้าที่ตำแหน่งของ trigger point โดยตรง
* ฝังเข็มหรือกระตุ้นเส้นประสาทผ่านทางผิวหนังด้วยไฟฟ้า (transcutaneous electrical nerve stimulation)
* กินยาบรรเทาอาการปวดหรือยาคลายกล้ามเนื้อระยะสั้น
 

ข้อมูลจาก
http://www.smartmedcenter.co.th/index.php/education/trigger-point

ข้อมูลรูปภาพอ้างอิงจาก www.haaksquare.com

kornpol meeComment