Gym Rule No.123 : กล้ามเนื้อท้องมีอะไรมากกว่าซิกแพ็ค

" กล้ามเนื้อท้องมีอะไรมากกว่าซิกแพ็ค "

เนื่องจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราเริ่มจะเห็นคนไทยให้ความสำคัญกับการดูแลรูปร่างกันอย่างมากและเป้าหมายหนึ่งที่ทุกคนต้องการที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั้นก็ คือ การมีกล้ามเนื้อท้องที่สวยงามและมีลอนขึ้นบนหน้าท้องอย่างสวยงาม แต่คุณหารู้ไม่ว่า นอกจากคุณจะมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่สวยงามและแบนราบแล้ว คุณยังจะรับความแข็งแรงแฝงมาจากความสวยงามในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนนี้มีความสำคัญต่อร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว " นั้นจะเป็นจุดเชื่อมต่อกับรยางค์ของร่างกายมนุษย์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเคลื่อนไหว ( Movement ) ของอวัยวะภายนอกของร่างกายมนุษย์และยังช่วยซับแรงกระแทกที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำกิจกรรมต่างๆได้อีกด้วย

คราวนี้เรามารู้กันก่อนครับว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องของมนุษย์มีส่วนประกอบอย่างบ้างกันบ้างนะครับ ซึ่งหลักการแบ่งกล้ามเนื้อหน้าท้องของมนุษย์เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน ดังนี้

 1). กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนด้านหน้า ( Anterior Abdominal Wall )

     1.1) Rectus Abdominal : กล้ามเนื้อหน้าท้องมัดนี้จะทำหน้าที่ดึงลำตัวให้ก้มลง โดยอยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงและกระดูกหัวหน่าว

     1.2) External Oblique : กล้ามเนื้อหน้าท้องมัดนี้จะทำหน้าที่เหมือนกับกล้ามเนื้อ Rectus Abdominal เพียงแต่จะทำหน้าที่ได้มากกว่าตรงที่สามารถดึงลำตัวให้กลับมาได้ตอนที่คุณเอี้ยวลำตัว ซึ่งถ้าคุณมี % ไขมันที่ต่ำมากๆ คุณก็จะเริ่มเห็นกล้ามเนื้อมัดนี้ได้ชัดมากยิ่งขึ้น

     1.3) Internal Oblique : กล้ามเนื้อหน้าท้องมัดนี้จะอยู่ใต้กล้ามเนื้อ External Oblique เนื่องจากกล้ามเนื้อมัดนี้จะอยู่ลึกและใกล้กับกระดูกสันหลัง ( Spine ) ซึ่งจะมีหน้าที่สำคัญในการชวยการทรงตัวข งกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกรานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     1.4) Transverse Abdominis : กล้ามเนื้อหน้าท้องมัดนี้จะอยู่ลึกที่สุดในบรรดากล้ามเนื้อหลายๆมัดในกลุ่มนี้ ซึ่งจะมีหน้าที่ประคองกระดูกสันหลังส่วนล่างไม่ให้ได้รับอาการบาดเจ็บหรืออาการปวดหลังได้

2). กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนด้านหลัง ( Posterior Abdominal Wall )

กล้ามเนื้อหน้าท้องกลุ่มนี้จะอยู่ติดกับผนังด้านหลังของกล้ามเนื้อหน้าท้อง ซึ่งจะมีทั้งหมด 4 มัดเช่นเดียวกันกับกลุ่มแรกดังนี้

2.1) lliasus : เป็นกล้ามเนื้อหน้าที่ที่ติดกับกระดูกเชิงกรานด้านในและกระดูกต้นขา ( femur ) ซึ่งทำหน้าที่ในการยกขาเพื่อการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและด้านบน กล้ามเนื้อส่วนนี้ยังสามารถช่วยงอข้อต่อสะโพกได้อีกด้วย

      2.2) Psoas Major : เป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ทำหน้าที่เหมือน lliasus คือช่วยงอต้นขา หุบต้นขาและหมุนต้นขาเข้าด้านใน กล้ามเนื้อมัดนี้จะถูกยึดติดกับกระดูกสันหลังส่วนบั้นเอวและถูกเชื่อมไปถึงกระดูกต้นขา

      2.3) Psoas Minor : เป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องมัดที่มีขนาดเล็ก ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกับ Psoas Major และสะโพก เพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของช่วงกลางลำตัว โดยจะเน้นไปทางการยืดหรือขยายตั

      2.4) Quadratus Lumborum : เป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องมัดที่อยู่ด้านหลังของท้องตรงบั้นเอว ซึ่งทำหน้าที่ช่วยพยุงอุ้งเชิงกรานให้เกิดความมั่นคงและช่วยในการก้มและเงยหลัง ในท่าออกกำลังกายต่างๆ เช่น ท่า Back Extention หรือ Abs Crunch เป็นต้น

คราวนี้เรามาดูกันว่าถ้าคุณมีกล้ามเนื้อท้องที่แข็งแรงนอกจากความสวยงามของหน้าท้องด้วยแล้ว คุณจะได้รับประโยชน์อะไรกันบ้างดังต่อไปนี้

     1). ถ้าคุณมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงขึ้น คุณจะสามารถควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณรบกระดูกสันหลังในส่วนที่เรียกว่า " แลมบา "( Lumba ) เพื่อสร้างความมั่นคงในการเคลื่อนไหวนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     2). ถ้าคุณมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรง คุณจะสามารถควบคุมการส่งแรงหรือถ่ายแรงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณจะออกแรงได้น้อยลงด้วย

     3). ถ้าคุณมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรง คุณจะสามารถลดการใช้งานที่เกิดขึ้นบริเวณข้อต่อต่างๆของร่างกายเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้น

     4). ถ้าคุณมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรง คุณก็จะสามารถเคลื่อนไหวและสามารถเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     5). ถ้าคุณมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรง คุณก็จะสามารถเพิ่มการควบคุมแรงที่มาจากลำตัวและส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของแขนและจะการประสานกันได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     6). ถ้าคุณมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรง คุณก็จะสามารถป้องกันอาการปวดหรือการบาดเจ็บบริเวณหลังได้

สรุป นอกจากความสวยงามของกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ขึ้นเป็นลอนสวยงามแล้ว คุณยังจะได้รับประโยชน์หลายๆอย่างที่จะทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายในการใช้ชีวิตประจำวันหรือกิจกรรมต่างๆของคุณนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คุณไม่ควรมองข้ามการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องมากกว่าความสวยและควรให้ความสำคัญกันมากๆนะครับ

อ้างอิงจาก : งานวิจัยเรื่องผลการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่มีผลต่อความแข็งแรง ของ คุณศรันยา บูรณาสรรพสิทธิ์.

PT' Captain (TrainerIndy)

kornpol meeComment