Gym Rule No.128 : มาทำความรู้จักกับค่า BMI

"มาทำความรู้จักกับค่า BMI"

รามาทำความรู้จักร กับค่า BMI กันครับว่ามีประโยชร์ กับตัวคุณ ขนาดไหนเพื่อที่จะประเมิณค่าว่าตัวคุณควรยืนอยู่ในจุดไหน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์กับตัวคุณเอง มากที่สุด

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass Index)
เป็นค่าที่อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวและส่วนสูง มาเป็นตัวชี้วัดสภาวะของร่างกายว่ามีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ค่าดัชนีมวลกายสามารถคำนวณได้โดย นำน้ำหนักตัว(หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูงกำลังสอง (หน่วยเป็นเมตร)

สูตรคำนวณ BMI = น้ำหนัก (กิโลกรัม) / (ส่วนสูง (เมตร) ยกกำลัง 2)

คำอธิบายคร่าวๆ
ค่า BMI น้อยกว่า 20-22 = ดี
ค่า BMI น้อยกว่า 23 = ปกติ
ค่า BMI มากกว่า 23 - 25 = ท้วม
ค่า BMI มากกว่า 25 - 30 = อ้วนแล้ว
ค่า BMI มากกว่า 30 = อ้วนมาก

คำอธิบายที่ละเอียด

ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5

คุณมีน้ำหนักน้อยเกินไป ซึ่งอาจจะเป็นนักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายมากเกินไป และได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ วิธีแก้ไขต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ เพื่อให้มีปริมาณพลังงานเพียงพอ ต่อวัน และออกกำลังกาย อาทิตร์ ละ 2-3 วัน ต่อ สัปดาห์

ดัชนีมวลกายระหว่าง 18.5-22.9

คุณมีน้ำหนักปกติและมีปริมาณไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติ มักจะไม่ค่อยมีโรคร้ายใดๆโดยเฉพาะ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตหรือสูงต่ำกว่าผู้ที่อ้วนกว่านี้

ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 23-24.9

คุณเริ่มจะมีน้ำหนักเกิน หากคุณมีกรรมพันธ์เป็นโรคเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงต้องพยายามลดน้ำหนักให้ดัชนีมวลกายต่ำกว่า 23

ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 25-29.9

คุณจัดว่าเป็นคนอ้วนระดับ1 และหากคุณมีเส้นรอบเอวมากกว่า 90 ซม.(ชาย) 80 ซม.(หญิง) คุณจะมีโอกาศเกิดโรคความดัน เบาหวานสูง จำเป็นต้องควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย

ดัชนีมวลกายมากกว่า 30

คุณจัดว่าอ้วนระดับ2 คุณเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มากับความอ้วน หากคุณมีเส้นรอบเอวมากกว่าเกณฑ์ปกติคุณจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง คุณต้องควบคุมอาหาร และออกกำลังกายอย่างจริงจังน่ะครับ
 

แต่ยังงัย ก็ตาม ไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดก็ตามดีหรือไม่ดี ก็ให้คุณแบ่งเวลานอน 8 ชั่วโมง ต่อวัน ดื่มนำ้วัน ละ12ลิตร และ ออกกำลังกาย อาทิตร์ ละ 2-3 วัน เป็นอย่างน้อย แล้วก็ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ น่ะครับ แค่นี้ ก็ทำให้คุณมีสุขภาพดีได้น่ะครับ

PT' Min

ขอขอบคุณรูปภาพอ้างอิงจาก www.wecandiet.com

kornpol meeComment