Gym Rule No.175 : วิธีอ่านข้อมูลโภชนาการ (Nutrition facts)

gym rule logo.png

"วิธีอ่านข้อมูลโภชนาการ (Nutrition facts)"


        เคยสังเกตุไหมว่าอาหารกล่องหรือซองขนมต่างๆ ข้างกล่องมักจะมีฉลากข้อมูลสำหรับให้ผู้บริโภคอ่าน เพื่อให้ทราบถึงปริมาณสารอาหารที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ และสิ่งนี้เองที่ทำให้การคำนวณแคลอรี่และสารอาหารได้อย่างง่ายขึ้น  จึงทำให้การควบคุมอาหารในการลดน้ำหนักง่ายยิ่งขึ้นแต่ยังมีหลายคนที่เข้าใจผิด และยังไม่รู้วิธีในการอ่านข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้นเรามาดูกันว่าวิธีอ่านที่ถูกต้องนั้นอ่านอย่างไร
 

1.หนึ่งหน่วยบริโภค  = 1 ซอง หรือ 25 กรัม หมายความว่าในซองนี้มีปริมาณทั้งหมด 25 กรัม และในซองนี้บอกว่าจำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง = 10 หมายความว่าของทั้งหมดในซองนี้มี 25 * 10 = 250 กรัม นั่นเอง

2.คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค หมายถึง เมื่อเรารับประทานของในซองนี้ 1 หน่วยบริโภคหรือ 25 กรัม จะได้รับพลังงานทั้งหมด 110 กิโลแคลอรี่ (ซึ่งใน 110 กิโลแคลอรี่นั้น เป็นแคลอรี่ที่มาจากไขมัน 15 กิโลแคลอรี่) แต่ถ้าคุณกินหมด 10 หน่วยก็จะเท่ากับ 110 * 10 = 1,100 kcal

3.ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน หมายถึง ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่มีในหนึ่งหน่วยบริโภค เมื่อเทียบกับปริมาณสารอาหารที่แนะนำต่อวัน แล้วคิดเทียบเป็นร้อยละ เช่น ถ้าเรากินซองนี้ 1 ซองจะได้รับ วิตามินบี 2 = 20% นั่นหมายความว่าถ้าคุณได้กินซองนี้ 1 ซองคุณก็จะได้รับวิตามินบี 2  20% และต้องไปหาทานจากอย่างอื่นอีก 80% เพื่อให้ได้ 100% (ไม่สมควรเกิน 100%) สำหรับการบริโภคเพื่อให้ร่างกายได้รับปริมาณสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน

4.ส่วนสุดท้ายจะบอกความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคล (ว่าควรกินไม่เกินเท่าไรต่อวัน)  ในส่วนนี้จะเขียนเหมือนกันทุกผลิตภัณฑ์ว่า ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ควรได้รับสารอาหารต่าง ๆ ดังนี้

  •  ไขมันทั้งหมด น้อยกว่า 65 ก.
  •  ไขมันอิ่มตัว น้อยกว่า 20 ก.
  •  คอเลสเตอรอล น้อยกว่า 300 มก.
  •  คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 300 ก.
  •  ใยอาหาร 25 ก.
  •  โซเดียม น้อยกว่า 2,400 มก.

 ***พลังงาน (กิโลแคลอรี) ต่อกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คาร์โบไฮเดรต = 4

                    ตัวอย่างตารางโภชนาการ

                    ตัวอย่างตารางโภชนาการ


วิธีอ่านข้อมูลโภชนาการแบบง่ายๆ

1. ดูพลังงานว่าต่อ 1 หน่วยบริโภคว่าเป็นเท่าไร
2. ดูปริมาณไขมันและไขมันอิ่มตัว เพราะถ้าคุณเป็นคนลดน้ำหนักก็คงไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลซึ่งเราไม่สมควรได้รับเกิน 20 กรัมต่อวัน
3. ดูปริมาณสัดส่วนโปรตีน  ถ้าคุณเป็นคนออกกำลังกายก็คงอยากดูสัดส่วนโปรตีนว่า ของชิ้นนี้ให้โปรตีนคุณเท่าไร เมื่อเทียบกับความต้องการของร่างกายต่อวัน
4. ดูปริมาณน้ำตาล น้ำหวาน น้ำอัดลมลองสังเกตุดีๆจะให้ปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงมาก และวันนึงเราไม่สมควรได้รับเกิน 24 กรัม (6 ช้อนชา
5. เช็คปริมาณโซเดียม  เราไม่สมควรได้รับโซเดียมเกิน 2,400 กรัมต่อวัน เพราะจะไปส่งผลต่อการควบคุมน้ำหนักและการทำงานของไตที่สูง 

รูปภาพอ้างอิงจาก : http://btl.nestle.co.th


PT'Kom