Gym Rule No.194 : ข้อควรระวังหากวิ่งเเล้วหยุดทันที

gym rule logo.png

"ข้อควรระวังหากวิ่งเเล้วหยุดทันที"

 

              ถ้าคุณชอบวิ่ง สำคัญมากที่ต้องรู้ข้อควรระวังที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับการวิ่งมาแนะนำ ข้อนี้สำคัญมากเพราะถ้าคุณไม่ระวังอาจอันตรายถึงชีวิต- วิ่งแล้วหยุดทันทีอันตรายกว่าที่คุณคิด

 

256.jpg

            •  การหยุดวิ่งทันทีหลังจากที่วิ่งต่อเนื่องเป็นระยะทางไกลๆ ทำไมถึงอันตราย นั้นเพราะว่าในช่วงที่เราวิ่งออกกำลังกาย ระบบไหลเวียนเลือดจะสูบฉีดมากขึ้น เพื่อส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนที่ถูกใช้งานไปกับการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง จึงจะสังเกตได้ว่า เมื่อวิ่งไปได้สักพัก อัตราการเต้นของหัวใจจะเพิ่มขึ้น หัวใจเต้นแรงเพราะเร่งสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อนั่นเอง และในขณะเดียวกันนั้น กล้ามเนื้อส่วนที่ได้รับเลือดไปก็จะเกิดการหดตัวเพื่อหมุนเวียนเลือดกลับไปยังหัวใจ อันเป็นระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายโดยปกติ

            •  หากหยุดวิ่งกะทันหัน กล้ามเนื้อจะไม่เกิดการหดตัวเหมือนตอนกำลังวิ่ง แต่กล้ามเนื้อหัวใจยังคงสูบฉีดเลือดมากขึ้นเช่นเดิม การหยุดวิ่งทันทีจึงอาจทำให้ระบบไหลเวียนเลือดจากกล้ามเนื้อกลับมาที่หัวใจทำงานได้ลดน้อยลง และเลือดอาจคั่งอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ จนเป็นเหตุให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ ส่งผลให้ เกิดอาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ และอาจทำให้หมดสติ หรือบางรายอาจเกิดอาการหัวใจวายและเสียชีวิตได้ทันที นอกจากนี้การหยุดวิ่งกะทันหัน อาจทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อส่วนต่าง ๆ ที่ถูกใช้งานมาอย่างหนักเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้อีกด้วย-เมื่อเกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนศรีษะ

            •  หากมีอาการวิงเวียน หน้ามืด คลื่นไส้ หลังจากหยุดวิ่งกะทันหัน แนะนำให้นอนราบลงกับพื้น แล้วยกขาทั้งสองให้สูงขึ้นประมาณ 45 องศา เพื่อกระตุ้นให้เลือดที่ค้างอยู่ตามกล้ามเนื้อของร่างกายไหลกลับไปยังหัวใจและกลับไปหล่อเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นสิ่งที่ควรทำก่อนวิ่ง

             •  ก่อนวิ่งก็ควรวอร์มอัพด้วยการเดินหรือวิ่งเหยาะๆ 5-10 นาที เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อในการยืดและหดตัว รวมทั้งควรยืดเหยียดร่างกายอีกประมาณ 5-10 นาที- สิ่งที่ควรทำหลังวิ่ง •  หลังวิ่งออกกำลังกายก็ควรคูลดาวน์ด้วยการผ่อนความเร็วในการวิ่งให้เบาลงทีละน้อย จนกระทั่งหายเหนื่อย
                                                 
 

รูปภาพอ้างอิงจาก :  https://www.dek-d.com/education/47805/

ข้อมูลอ้างอิง clean lovely

PT' PERCY⚡️