Gym Rule No.196 : Agility and speed

gym rule logo.png

"Agility and speed"

                 คนทั่วไปหลายๆคน อาจจะไม่รู้จักคำว่า Agility กับ speed ว่ามันคืออะไร ฝึกยังไง ฝึกแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรกับชีวิตประจำวันของเราบ้าง เพราะส่วนมากการฝึกแบบนี้จะใช้ในฝึกกับนักกีฬาเป็นส่วนใหญ่ แต่จริงๆแล้วคนทั่วไปก็สามารถนำการฝึกแบบนี้มาฝึกได้หมือนกันครับ  ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่า Speed and Agility กันก่อนน่ะครับ

  • Speed คือ ความสามารถในการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว
  • Agility คือ ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและสามารถควบคุมได้ 
agility.jpg

                 การฝึก Speed ต้องอาศัยการทำงานของระบบ anaerobic ให้ร่างกายทำงานได้นานขึ้นโดยไม่อาศัย Oxygen
ตัวอย่างการฝึก
- Shuttle run drill
- Sprint drill
- Sprint 30m. 50m. 100m.
- ฝึก Cardio ใน Zone ที่เข้มข้นมากๆ

                 การฝึก Agility พัฒนาสมรรถภาพทางกายในด้านความคล่องแคล่วว่องไว ทำให้สามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว และยังมีการตอบสนองต่อระบบประสาทได้ดีอีกด้วย 

ตัวอย่างการฝึก 
- การใช้ ladder drill
- การใช้ cone ในการฝึก หรือการหลบสิ่งกีดขวางต่างๆ
- และการฝึกประสาทสั่งการต่างๆ

ต่อมาจะพูดถึงประโยชน์ของ Speed และ Agility ในชีวิตประจำวันกันบ้างน่ะครับ 
- ช่วยให้เรามีความเร็วในการเคลื่อนที่มากขึ้น เช่นการ วิ่งหนีผู้ร้าย
- การหลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือสิ่งของที่พุ่งมาหาเราได้
- ช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของเราตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดีขึ้นและพัฒนาระบบประสาทได้ด้วยครับ

                เมื่อรู้ถึงประโยชน์และการฝึก Speed กับ Agility แล้ว อย่าลืม!!! นำไปฝึกในการของกำลังกันด้วยน่ะครับ

 

รูปภาพอ้างอิงจาก : http://nextlevelstrengthconditioning.blogspot.com/2012/05/summer-speed-and-agility-training.html

PT' BROWNIE